@article{Feldshtein:2012,
  author  = "E. Feldshtein",
  title   = "Sverlenie skvoznyh otverstij v molibdene sverlami s iznosostojkimi pokrytiâmi",
  journal = "Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov",
  volume  = "nr 26, T. 2",
  pages   = "87--91",
  year    = "2012",
  note    = "Belorusskij Nacional'nyj Techniceskij Universitet, Minsk",
}