@article{Płuciennik-Koropczuk:2012,
  author  = "E. Płuciennik-Koropczuk and A. Jakubaszek",
  title   = "Podatność ścieków na rozkład biochemiczny w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 148 (28)",
  pages   = "73--83",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}