@article{Krupińska:2012,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Problemy związane z wystepowaniem substancji humusowych w wodach podziemnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 148 (28)",
  pages   = "55--72",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}