@article{Kołodziejczyk:2012,
  author  = "U. Kołodziejczyk and A. Asani",
  title   = "Wydobycie węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 148 (28)",
  pages   = "107--122",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra",
}