@article{Jakubaszek:2012,
  author  = "A. Jakubaszek and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title   = "Wpływ okresu eksploatacji na efektywność pracy oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 148 (28)",
  pages   = "97--106",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra",
}