@article{Donesz-Sikorska:2011,
  author  = "A. Donesz-Sikorska and J. Krzak-Roś and I. Kochanowska and R. Będziński",
  title   = "Optymalizacja struktury warstwy wierzchniej materiałów implantacyjnych przez pokrywanie powłokami zol-żel",
  journal = "Aktualne Problemy Biomechaniki",
  volume  = "z. 5",
  pages   = "25--28",
  year    = "2011",
  note = "",
}