@article{Krupińska:2012,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Przydatność koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej",
  journal = "Annual Set the Environmental Protection",
  volume  = "Vol. 14",
  pages   = "491--501",
  year    = "2012",
  note = "",
}