@article{Walicka:2012,
  author  = "A. Walicka and E. Walicki",
  title   = "Rheodynamics of flows in porous biomaterials",
  journal = "Mechanika w medycynie",
  volume  = "z. 11",
  pages   = "181--193",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszˇw",
}