@article{Warężak:2013,
  author  = "T. Warężak and Z. Sadecka and S. Myszograj and M. Suchowska-Kisielewicz",
  title   = "Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW",
  journal = "Annual Set the Environmental Protection",
  volume  = "T. 13 cz.2",
  pages   = "1243--1259",
  year    = "2013",
  note    = "Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin",
}