@article{Wasylewicz:2013,
  author  = "R. Fruzińska and J. Kostecki and K. Kowalska and M. Kołodziejczyk and O. Strycki",
  title   = "Analiza lokali mieszkalnych pod względem dostępności do mediów : część I - dostęp do wodociągów w gminie Gubin",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 150 (30)",
  pages   = "43--53",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}