@article{Sadecka:2013,
  author  = "Z. Sadecka and S. Myszograj and M. Suchowska-Kisielewicz and A. Sieciechowicz",
  title   = "Substraty do procesu ko-fermentacji",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. In¿ynieria ¦rodowiska",
  volume  = "nr 150 (30)",
  pages   = "23--33",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}