@article{Juchimiuk:2007,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title   = "Przestrzeń bezpieczna i integrująca - ośrodek kultury i pomocy społecznej",
  journal = "Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa : Habitaty bezpieczne",
  volume  = "Nr 7 (5)",
  pages   = "229--241",
  year    = "2007",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław",
}