@article{Juchimiuk:2010,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title   = "Laboratorium adaptacji na rzecz zrównoważonego rozwoju",
  journal = "Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa : Habitaty pro-ekologiczne",
  volume  = "Nr 8 (6)",
  pages   = "89--95",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław",
}