@article{Jastrzębska:2013,
  author  = "E. Jastrzębska",
  title   = "Przygotowanie do twórczości pedagogicznej w kształceniu wstępnym nauczycieli języków obcych",
  journal = "Neofilolog",
  volume  = "nr 40/2",
  pages   = "319--332",
  year    = "2013",
  note = "",
}