@article{Jurczenia:2012,
  author  = "M. Jurczenia",
  title   = "63 lata Chińskiej Republiki Ludowej",
  journal = "M³ody Politolog",
  volume  = "R. 1, 2011",
  pages   = "67--77",
  year    = "2012",
  note = "",
}