@article{Ilciów:2013,
  author  = "A. Ilciów",
  title   = "Tożsamość partii politycznej w procesie komunikowania politycznego",
  journal = "Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne",
  volume  = "nr 37",
  pages   = "9--23",
  year    = "2013",
  note = "",
}