@article{Ogiołda:2013,
  author  = "E. Ogiołda and A. Uchman",
  title   = "Ocena hydrauliczna warunków pracy sieci wodociągowej w Łężycy w gminie Zielona Góra",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 151 (31)",
  pages   = "69--76",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}