@article{Piontek:2013,
  author  = "M. Piontek and H. Lechów",
  title   = "Deterioracja elewacji zewnętrznych wywołana biofilmem",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 151 (31)",
  pages   = "77--85",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}