@article{Piontek:2013,
  author  = "M. Piontek and H. Lechów",
  title   = "Produkty biobójcze stosowane w ochronie elewacji przed korozją biologiczną",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 151 (31)",
  pages   = "86--95",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}