@article{Płuciennik-Koropczuk:2013,
  author  = "E. Płuciennik-Koropczuk and M. Wojciech",
  title   = "Analiza statystycznej zmienności składu ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 151 (31)",
  pages   = "131--142",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}