@article{Trocha:2012,
  author  = "B. Trocha",
  title   = "Funkcje motywów religijnych w thrillerze teologicznym (na wybranych przykładach)",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna",
  volume  = "XVIII",
  pages   = "87--103",
  year    = "2012",
  note = "",
}