@article{Janiszewska-Nieścioruk:2013,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Możliwości opieki logopedycznej w kontekście prowłączających działań i rozwiązań w systemie edukacji",
  journal = "Studia Edukacyjne",
  volume  = "nr 25",
  pages   = "17--27",
  year    = "2013",
  note = "",
}