@article{Mazur-Chrzanowska:2011,
  author  = "B. Mazur-Chrzanowska and K. Rudnicki",
  title   = "Jakość energii elektrycznej w elektrowni wodnej "Żarki" - materiał dydaktyczny dla studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna",
  journal = "Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences",
  volume  = "T. 7",
  pages   = "159--168",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Sp.j., Szczecin",
}