@article{Rudnicki:2011,
  author  = "K. Rudnicki and K. Rudnicki and M. Rudnicki",
  title   = "Wydajność instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej zbudowanej w oparciu o płaskie kolektory",
  journal = "Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences",
  volume  = "T. 7",
  pages   = "177--182",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Sp.j., Szczecin",
}