@article{Mazur-Chrzanowska:2011,
  author  = "B. Mazur-Chrzanowska and K. Rudnicki and K. Rudnicki",
  title   = "Absorpcja światła słonecznego w budowie instalacji grzewczych - Part 1",
  journal = "Computer Applications in Electrical Engineering",
  pages   = "215--216",
  year    = "2011",
  note = "",
}