@article{Juszczyk:2013,
  author  = "A. Juszczyk and J. Marcinowski and A. Wysokowski",
  title   = "Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 2)",
  journal = "Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa",
  volume  = "Nr 2",
  pages   = "4--5",
  year    = "2013",
  note    = "Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Gorzów Wielkopolski",
}