@article{Grochowska:2013,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title   = "Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali (cz. 1)",
  journal = "Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa",
  volume  = "Nr 3",
  pages   = "4--5",
  year    = "2013",
  note    = "Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Gorzów Wielkopolski",
}