@article{Eckert:2013,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Winda okrężna w Iłowej. Lubuski Paternoster",
  journal = "Lubuskie Materiały Konserwatorskie",
  volume  = "T. 10",
  pages   = "109--116",
  year    = "2013",
  note    = "Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Zielona Góra",
}