@article{Asani:2013,
  author  = "A. Asani and M. Gawron and U. Kołodziejczyk",
  title   = "Charakterystyka ekofizjograficzna rejonu Nowogrodu Bobrzańskiego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 152 (32)",
  pages   = "5--16",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}