@article{Asani:2013,
  author  = "A. Asani and M. Gawron and U. Kołodziejczyk",
  title   = "Uwarunkowania eksploatacji kruszywa naturalnego z rzeki Bóbr w obszarze chronionego krajobrazu ?25 - Dolina Bobru?",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 152 (32)",
  pages   = "17--28",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}