@article{Jędrczak:2013,
  author  = "A. Jędrczak and D. Królik",
  title   = "Wpływ stopnia rozdrobnienia mięsa na wydajność procesu fermentacji",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 152 (32)",
  pages   = "52--68",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}