@article{Ogiołda:2013,
  author  = "E. Ogiołda and M. Kozaczek",
  title   = "Charakterystyka zużycia wody w systemach wodociągowych ?Wilków? i ?Borek? w gminie Głogów",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 152 (32)",
  pages   = "69--77",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}