@article{Ogiołda:2013,
  author  = "E. Ogiołda and O. Strycki",
  title   = "Model symulacyjny kanalizacji podci¶nieniowej w Lubiechowie",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria ¦rodowiska",
  volume  = "nr 152 (32)",
  pages   = "78--87",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}