@article{Kroczak:2013,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Pawła Florenskiego kultura symboliczna",
  journal = "Człowiek i Społeczeństwo : Filozofia kultury rosyjskiej - rosyjska filozofia kultury",
  volume  = "tom XXXV, 2",
  pages   = "455--465",
  year    = "2013",
  note = "",
}