@article{Paprzycka:2014,
  author  = "E. Paprzycka and E. Mianowska and Z. Izdebski",
  title   = "Jak dobieramy się w pary? Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa a preferowane cechy partnera",
  journal = "Dyskursy Młodych Andragogów",
  volume  = "15",
  pages   = "329--345",
  year    = "2014",
  note = "",
}