@article{Wojtyszyn:2014,
  author  = "B. Wojtyszyn",
  title   = "Modernizacja madryckiej dzielnicy Carabanchel w aspekcie zrównoważonego rozwoju miasta",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 153 (33)",
  pages   = "82--92",
  year    = "2014",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}