@article{Mrówczyńska:2014,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Klasyfikatory neuronowe typu SVM w zastosowaniu do klasyfikacji przemieszczeń pionowych na obszarze LGOM",
  journal = "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN",
  volume  = "nr 86",
  pages   = "69--82",
  year    = "2014",
  note    = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią",
}