@article{Walczak:2013,
  author  = "P. Walczak",
  title   = "Filozofia wychowania jako filozofia",
  journal = "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna",
  number  = "t. 2, nr 1",
  pages   = "186--197",
  year    = "2013",
  note = "",
}