@article{Juszczyk:2014,
  author  = "A. Juszczyk",
  title   = "Stalowe ruszty jako technologiczne nawierzchnie drogowe",
  journal = "Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa",
  volume  = "nr 13",
  pages   = "28--30",
  year    = "2014",
  note    = "Biuro Lubuskiej Izby Budownictwa, Zielona Góra",
}