@article{Gortych:2014,
  author  = "M. Gortych and A. Gortych",
  title   = "Projekt stanowiska eksperymentalnego do badania krzepnięcia w przestrzeni walcowej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 154 (34)",
  pages   = "22--29",
  year    = "2014",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}