@InProceedings{Kościelny:1999,
  author  = "C. Kościelny and T. Hebisz",
  title       = "Secure implementations of cryptographic algorithms based on computations in Galois fields",
  booktitle   = "ZielMAN '99 : Sieci komputerowe w badaniach naukowych : Warsztaty naukowe",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "49--53",
  organization = "ZielMAN, PZ, WSP, METROL",
  editor      = "Józef Korbicz",
  year        = "1999",
}