@InProceedings{Baranowski:2000,
  author      = "J. Baranowski and J. Korbicz and P. Skalski and R. Rekut",
  title       = "ZielMAN - Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa, stan aktualny i kierunki rozwoju",
  booktitle   = "ZielMAN 2000 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce gospodarce i administracji regionu : Seminarium",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "5--12",
  organization = "ZielMAN, PZ, WSP, METROL",
  editor      = "Józef Korbicz",
  year        = "2000",
}