@InProceedings{Kłapoć:1999,
  author  = "M. Kłapoć and W. Dyszak and G. Bryś",
  title       = "Awaria budynku głównego elektrowni wodnej",
  booktitle   = "Awarie budowlane : XIX Konferencja Naukowo - Techniczna",
  address     = "Szczecin - Międzyzdroje, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Politechnika Szczecińska",
  pages       = "609--614",
  organization = "Politechnika Szczecińska",
  year        = "1999",
}