@InProceedings{Romankiewicz:2001,
  author      = "F. Romankiewicz",
  title       = "Modyfikacja siluminu AK20 dodatkami fosforu, tytanu i boru",
  booktitle   = "Nauka i Technologia : IV Konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych",
  address     = "Niedzica, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "7--11",
  organization = "Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH",
  year        = "2001",
}