@InProceedings{Olencki:2001,
  author  = "A. Olencki",
  title       = "Analizator Calport 100 - nowy trend w diagnostyce i eksploatacji sieci energetycznych",
  booktitle   = "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych : II Konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Płock, Polska",
  publisher   = "-, [B.m.]",
  pages       = "3--10",
  organization = "ORLEN ELtech",
  year        = "2001",
}