@InProceedings{Piontek:2001,
  author  = "M. Piontek",
  title       = "Pleśnie występujące w obiektach budowlanych w województwie lubuskim",
  booktitle   = "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, [brak wydawcy]",
  pages       = "86--94",
  organization = "Politechnika Łódzka",
  year        = "2001",
}