@InProceedings{Jabłoński:2001,
  author  = "J. Jabłoński",
  title       = "Resztowa reprezentacja argumentów w sprzętowej realizacji operacji seryjnych",
  booktitle   = "III Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2001",
  address     = "Istebna-Zaolzie, Polska",
  publisher   = "Gliwice, [brak wydawcy]",
  volume      = "Archiwum Konferencji PTETiS Oddział W Gliwicach",
  number   = "Vol. 12",
  pages       = "170--175",
  organization = "Wydział Elektryczny Politechniki ¦l±skiej, PTETiS Oddział w Gliwicach",
  year        = "2001",
}