@InProceedings{Kobyłecki:1997,
  author  = "G. Kobyłecki",
  title       = "Dwubiegunowy sterownik mocy typu PWM z izolacją galwaniczną - inteligentny transformator",
  booktitle   = "Elektrotechnika Prądów Niesinusoidalnych - EPN '97 : III Konferencja",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "85--94",
  organization = "Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Instytut Metrologii Elektrycznej PZ",
  year        = "1997",
}