@InProceedings{Babirecki:2001,
  author  = "W. Babirecki and T. Klekiel",
  title       = "Komputerowe wspomaganie projektowania zł±cz pneumatycznych",
  booktitle   = "Metody i ¶rodki projektowania wspomaganego komputerowo : XIII Konferencja : zbiór referatów",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "7--14",
  organization = "Politechnika Warszawska",
  year        = "2001",
}