@InProceedings{Bryś:2001,
  author  = "G. Bryś",
  title       = "Przystosowanie stalowych belek przy zginaniu ukośnym z uwzględnieniem wpływu naprężeń własnych",
  booktitle   = "Badania nośności granicznej konstrukcji metalowych : II Konferencja Naukowa; ISBN: 8370855687",
  address     = "Karpacz, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "43--50",
  organization = "Zakład Konstrukcji Metalowych Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN",
  year        = "2001",
}